Добредојдовте на нашата веб страна

"Најповолни цени во Македонија!"
- Аптеки Деметра

Betaimune
Антиоксидансите играат клучна улога во заштитата на телото од циркула...
Хербион - сируп од јаглика
Хербион сирупот од јаглика за искашлување содржи воден екстракт од кор...
Glucoval – реактивни ленти за мер
Се користат со Глуковал Компакт рефлектометар. Пациентот самиот мо...
Чај од брусница
Чајот од брусница содржи 50% брусница со највисок квалитет и претставув...